'Point of view', ett konstverk av Peter Sternäng
Point of view

Kontakta för pris

Detaljer

Teknik/medium: Oil

60 x 75 cm