'Poem 10', 2017, ett konstverk av José León Cerrillo
Poem 10, 2017

Storlek:

Edition:

Pris:

71 x 60 cm

Unikt

Kontakta för pris

Material: Water cut aluminium, flat bedprinting

Transport och andra avgifter kan tillkomma.