'Pioner', 2020, ett konstverk av David Kihlberg
Pioner, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

60 x 55 cm

Unikt