'Perforay 01', 2019, ett konstverk av Stavros Kotsakis
Perforay 01, 2019

Edition:

Unikt

Detta konstverk tillhör en utlottning