' Pelarfontän', 2019, ett konstverk av ISTVAN VARGA
Pelarfontän, 2019

50 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Stone

45 x 25 x 25 cm

Huggen i Carraramarmor.