'Patio, blinds', 2019, ett konstverk av Anette Abrahamsson
Patio, blinds, 2019

Storlek:

Edition:

160 x 125 cm

Unikt

Tempera på duk