'Part of installation "Endeavour II"', 2018, ett konstverk av Eva Larsson
Part of installation "Endeavour II", 2018

Detaljer

Teknik/medium: Ceramics

35 x 8 cm