'Parklyktor', 2013, ett konstverk av Front
Parklyktor, 2013

Teknik:

Edition:

Steel

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.