'Packåsna', 2013, ett konstverk av Karin Häll
Packåsna, 2013

Storlek:

Edition:

Pris:

150 x 210 x 50 cm

1

80 640 SEK

EQUUS ASINUS, PACKÅSNA. Verket Equaus Asinus, Packåsna, är gjord i fullskalig storlek av en åsna. Den är byggd av pack-och flyttfiltar, och är en påminnelse om människans rörelse: den last vi bär med oss, vår härkomst och tidlösa förflyttning över gränser.

The work Equus Asinus, Pack Donkey was shown in the touring art project ÄGD at Studio44 in Stockholm. www.konst-och-hembygd.se. ÄGD consisted questions about local heritage and what it means to belong to a livingplace. Equus asinus, Pack ass is made of movers blankets and has connections to origin, load, travel and today’s refugees. A reminder of human mobility: the baggage we carry with us, our origin and timeless crossing of borders. It is built in full scale of a donkey.