'På det fjärde ska det ske', 2017, ett konstverk av Marit Furn
På det fjärde ska det ske, 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

65 x 65 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.