'Organism', 2018, ett konstverk av Barbro Hedström
Organism, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

3D

7 x 11 x 7 cm

2

10 000 SEK

Originalet utfört i grekisk täljsten här gjuten i brons.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.