'Organism', 2018, ett konstverk av Barbro Hedström
Organism, 2018

10 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: 3D

7 x 11 x 7 cm

Edition: 2

Originalet utfört i grekisk täljsten här gjuten i brons.