'Can you smell the smoke?', 2017, ett konstverk av Johan Barrett
Can you smell the smoke?, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Oil

21 x 30 cm