'On the way', ett konstverk av Bertil Warnolf
On the way

Kontakta för pris

Detaljer

Teknik/medium: Oil

130 x 120 cm

Material: Oil on wood
Dimensions: 130 x 120 cm