'Omönster 3', ett konstverk av Cia Ringertz
Omönster 3

Teknik:

Storlek:

Edition:

Acrylic

25 x 21 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.