'Omhålla', 2010, ett konstverk av Linn Fernström
Omhålla, 2010

Teknik:

Edition:

Oil

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.