'Ofelia', 2014, ett konstverk av Henrik Olsson
Ofelia, 2014

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

90 x 120 cm

Unikt

26 250 SEK

Har varit utställd på Susanne Pettersson Gallery, Stockholm, 2015.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.