'Öppna förskolan', 2019, ett konstverk av Isabelle Nilsson
Öppna förskolan, 2019

Storlek:

Edition:

28.5 x 22.5 cm

Unikt

Collografi, originalgrafik