'Nymphaea Luminis [gigantea]', 2013, ett konstverk av Nikolina Ställborn
Nymphaea Luminis [gigantea], 2013

Detaljer

Teknik/medium: Concrete, Plastic

Public commission, Henriksdalsallén, Stockholm Konst, Sweden.