'Nymph', 2012, ett konstverk av Joel Tomlin
Nymph, 2012

Detaljer

Teknik/medium: Woodwork

22 x 12 x 7 cm

Tempera och woodwork.