'Norrut I. Bild 3. ', ett konstverk av Hanna Gumowska Wagnås
Norrut I. Bild 3.

Storlek:

Edition:

50 x 50 x 4 cm

Unikt

Illusion av en rörlig bild, där färg och form ändras med ett annat avstånd och vinkel.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.