'Norrut. Bild 3. ', ett konstverk av Hanna Gumowska Wagnås
Norrut. Bild 3.

Detaljer

Teknik/medium: Mixed media

50 x 50 x 4 cm

Edition: 1

Illusion av en rörlig bild, där färg och form ändras med ett annat avstånd och vinkel.