'Norra delen', 201, ett konstverk av Nacho Tatjer
Norra delen, 201

Storlek:

Edition:

19 x 143 cm

Unikt

This art work will be shown in the group show ”Till Konsten – En av alla dagar” November 15-18 2018. It is also one of the prizes in SAK's art lottery of 2018, which takes place November 22.