'Nolstig', 2016, ett konstverk av Björn Wessman
Nolstig, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Oil

120 x 120 cm