'Nattfjäril', 2015, ett konstverk av Helena Brunius
Nattfjäril, 2015

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Ink

28 x 36 cm

Unikt

5 000 SEK

Visades senast på Cornelia Sojdelius Gallery 17 september till 14 oktober 2015

Transport och andra avgifter kan tillkomma.