'Nattfjäril', 2016, ett konstverk av Lena Svedjeholm
Nattfjäril, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic, Felt pen

80 x 80 x 2 cm

Nattfjäril från Clicktown collection