'Nattfjäril', 2016, ett konstverk av Lena Svedjeholm
Nattfjäril, 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Acrylic, Felt pen

80 x 80 x 2 cm

Unikt

Nattfjäril från Clicktown collection

Transport och andra avgifter kan tillkomma.