'Nackareservatet 26.3.18', 2018, ett konstverk av Joakim Heidvall
Nackareservatet 26.3.18, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Olja

135 x 110 x 3 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.