'My Grand Central Oyster Bar Date', 2017, ett konstverk av Amanda Åkerman
My Grand Central Oyster Bar Date, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Pencil

28 x 35.5 cm