'Mushrooms Illuminated', 2013, ett konstverk av Nikolina Ställborn
Mushrooms Illuminated, 2013

Edition:

Unikt

Public commission, Henriksdalsallén, Stockholm Konst, Sweden.