'Moln över myren', ett konstverk av Tomas Lidén
Moln över myren

Storlek:

Edition:

Pris:

83 x 112 x 3 cm

Unikt

16 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.