'Moln', 2019, ett konstverk av Ida Holmedal
Moln, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

32 x 32 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.

Finns för upphämtning i Stockholm.