'Mokele-mbembe', 2015, ett konstverk av Carl Johan De Geer
Mokele-mbembe, 2015

Teknik:

Edition:

Steel

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.