'Mokele-mbembe', 2015, ett konstverk av Carl Johan De Geer

Mokele-mbembe, 2015

Teknik:

Steel

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.