'Möte i rymden', 2019, ett konstverk av Ann-Margret Malmqvist
Möte i rymden, 2019

Storlek:

Edition:

50 x 50 cm

Unikt

Kopparetsning med akvatint

Detta konstverk tillhör en utlottning