'Möte i parken', 2019, ett konstverk av Susanne Larsson
Möte i parken, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Ceramics

39 x 79 x 30 cm

Unikt

50 000 SEK

Glaserad keramik, h.39, l.79, dj.30.
Fritt efter Watteau

Transport och andra avgifter kan tillkomma.