'Mörkrummet 1', 2016, ett konstverk av LG Lundberg
Mörkrummet 1, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Oil

70 x 47 cm