'Mörk varp och ljus öppning', 2020, ett konstverk av Inez Jönsson
Mörk varp och ljus öppning, 2020

Storlek:

Edition:

Pris:

140 x 90 cm

Unikt

58 000 SEK