'Modern Maskaron', 2010, ett konstverk av Unknown
Modern Maskaron, 2010

Teknik:

Edition:

Steel

Unikt