'Minnesbilder av Margaretha Krook (20201127)', 2021, ett konstverk av Mikaela Steby Stenfalk
Minnesbilder av Margaretha Krook (20201127), 2021

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Digital pigment print

63 x 63 cm

5

5 600 SEK

I verket sker en serie förskjutningar mellan form och bild – kollektivt minne och verklighet. En skulptur fotograferas, dokumenteras och minns av dess åskådare. Bilderna smälts samman och bildar tillsammans en ny, fragmenterad form som omsveps av en textur. När texturen vecklas ut uppenbarar sig en ny typ av bild som blottar minnesbilden av den en gång beskådade skulpturen.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.

Finns för upphämtning i Stockholm.