'miniscape05', 2018, ett konstverk av Jenny Hedlund
miniscape05, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

15 x 15 x 3 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.