'Microhabitat of Rome 2', 2020, ett konstverk av Oscar Furbacken
Microhabitat of Rome 2, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Inkjet print

52 x 80 x 3 cm

7

12 000 SEK

priset inkluderar amning med reflexfritt glas

Transport och andra avgifter kan tillkomma.