'Meredith's shoes', ett konstverk av Lotta Döbling
Meredith's shoes

Detaljer

Teknik/medium: Oil

25 x 35 cm