'Memory', 2020, ett konstverk av Niklas Asker
Memory, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil, Olja

140 x 280 x 3 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.