'Melinda i Björkhagen', 2016, ett konstverk av Ulrika Wärmling
Melinda i Björkhagen, 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

180 x 140 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.