'Medlemslotteri 1', 2019, ett konstverk av Medlemslotteri 1
Medlemslotteri 1, 2019