'Meditation (diptyk)', ett konstverk av Werner Janson
Meditation (diptyk)

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

90 x 180 cm

Unikt

60 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.