'Meadow', 2018, ett konstverk av Joel Tomlin
Meadow, 2018

Teknik:

Edition:

Woodwork

Unikt

Tempera, woodwork and steel.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.