'Matter no Matter', 2017, ett konstverk av Carlos Capelán
Matter no Matter, 2017

Storlek:

Edition:

Pris:

100 x 79 cm

Unikt

30 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.