'Marquee Moon', 2014, ett konstverk av Fredrik Hofwander
Marquee Moon, 2014

Teknik:

Edition:

Pencil

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.