'Magpie 4', 2019, ett konstverk av Joakim Norrman
Magpie 4, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Mixed media, Acrylic, Textile / fabric

52 x 31 cm

Magpie är engelska för skata.