'Lysning i landskapet (Train station in Cologne)', 2017, ett konstverk av Karen Gabel Madsen
Lysning i landskapet (Train station in Cologne), 2017

Detaljer

Teknik/medium: Oil

120 x 160 cm