'Luftutsläpp. Bild 2.', ett konstverk av Hanna Gumowska Wagnås

Luftutsläpp. Bild 2.

Storlek:

50 x 50 x 4 cm

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.