'Loose ends IV', 2017, ett konstverk av Jet-te L Ranning
Loose ends IV, 2017

Storlek:

Edition:

90 x 90 cm

Unikt

Material: Mixed media on canvas
Dimensions: 90 x 90 cm

Transport och andra avgifter kan tillkomma.